Hoe kan je beweren dat Hangar 40 veilig is als er nog brokstukken asbest worden gevonden?

Verschillende kranten brachten het verhaal van Peter Spruyt, ontslagen nadat hij een zoveelste keer asbest vond op zijn werkplek. De PVDA steunt Peter tegen zijn onterecht ontslag, waar weer eens de laagste in rang de zwaarste sanctie krijgt voor de fouten van de verantwoordelijken. We willen dat er duidelijkheid komt over de feiten in plaats van de struisvogelpolitiek die we vandaag zien.

Asbestvervuiling Hangar 40 geraakt niet opgelost, maar Stad Mortsel ontslaat klokkenluider

Op dinsdag 26 september werd Peter Spruyt, gemeentearbeider en vakbondsafgevaardigde om dringende reden ontslagen, nadat hij de zoveelste keer vaststelde dat asbest niet correct werd verwijderd. De PVDA vindt dit ontslag onterecht en vraagt het stadsbestuur om er op terug te komen. En om volledige transparantie te geven over de falende sanering van het asbest.

#JoinTheWave in DeFeniks

Een bijzondere vrijdagavond was het op 29 september in DeFeniks. Met allemaal mensen die mee aan de kar willen trekken met onze nieuwe PVDA ploeg in Mortsel.

PVDA voor het eerst met stand op de jaarmarkt

Op 16 september stonden we voor het eerst met ons standje op de jaarmarkt aan de Sint-Benedictuskerk. Voor het grootste deel van de dag werd het een zonnige gelegenheid om kennis te maken met een hapje en een drankje.

PVDA-Mortsel lanceert bevraging in de pers

Yep, de trein is vertrokken voor PVDA in Mortsel. Elke dag leren we nieuwe mensen kennen die mee aan de kar willen trekken. En dat konden we ook in de krant lezen. Met nieuws over onze bevraging, die je vindt op mortsel.pvda.be/bevragingintro . En de aankondiging van onze stand op de Mortselse jaarmarkt op zaterdag 16 september. (GvA, 9/9/17)

In gesprek met Ward Coenegrachts, lijsttrekker PVDA Mortsel

De PVDA zit in de lift. Ook in Mortsel. En dus is het tijd om een versnelling hoger te schakelen. Een interview met Ward Coenegrachts, woordvoerder van de afdeling en lijsttrekker voor de verkiezingen in 2018.

We willen jouw mening horen

Hoe ziet onze stad er in de toekomst uit als het aan jou ligt? Wat zou jij het eerst aanpakken als je burgemeester was? Wat ligt er jou nauw aan het hart? En wat vind jij van de oplossingen die de PVDA naar voor schuift? Suggesties? We willen ze graag horen!

Peter Mertens stelt Graailand voor in Mortsel

Op zondag 21 mei organiseerde uitgeverij EPO een voorstelling van het nieuwe boek van Peter Mertens in zaal Kaleidoscoop in Mortsel.

PVDA haalt petities op voor afschaffing Turteltaks op markt Mortsel

Deze woensdagmorgen trokken we met PVDA Mortsel de markt op om handtekeningen op te halen tegen de Turteltaks. 

Stop de prijsstijgingen bij het openbaar vervoer

Op 31 januari voerde PVDA Mortsel een flyeractie aan het station Mortsel Oude God. Ze wilden daarmee aanklagen dat de treintarieven de laatste tijd sneller stijgen dan onze lonen.