Welke gevolgen krijgt nieuwe Minervastraat voor wijkbewoners?

Nadine Van Huffel voert al enkele maanden actie tegen de toestand waarin de Minervastraat (zijstraat van de Vredebaan op de grens tussen Mortsel en Edegem) momenteel verkeert en hoe die in de toekomst zal gaan uitzien. Sinds het najaar van 2017 werd er gestart met werken om de overstromingsproblemen aan te pakken. Terwijl die eerst zouden opgeleverd worden in februari, is die datum alvast uitgesteld naar juli. We ontmoeten een gedreven dame die gedocumenteerd met boeken, artikels en foto’s haar verhaal brengt.

nadine_vanhuffel.jpgNadine, wat heeft jou precies in actie doen schieten?

Het is allemaal begonnen met de werken in de straat. De nieuwe open gracht en de wegversmalling hebben heel wat klachten doen ontstaan. Met de wegversmalling zijn de mensen bang voor wagenschade, zowel voor de geparkeerde auto’s als voor de wagens die mekaar moeten passeren. Met de open gracht wordt gevreesd voor ratten, ongedierte en stank. Ik heb veel contacten met de mensen in de buurt dus het gaat niet om een actie van één persoontje. Onlangs ging ik rond met een petitie en had in een mum van tijd al meer dan dertig handtekeningen verzameld. 

Er waren al vele overstromingen in de Minervastraat, de Beekstraat en het Elzenplein. Een ingreep is toch nodig?

Ik heb wel wat vragen over de gekozen oplossing, de open gracht. Het water dat er in komt moet in de grond verdwijnen terwijl de lemen ondergrond weinig waterdoorlatend is. Zelfs met weken mooi weer blijft er water in de gracht staan, omdat het grondwaterniveau gewoon zo hoog staat. De open gracht ligt trouwens een halve meter naast de nieuwe parkeerstrook. Veilig is dat niet. Maar goed, overstromingen moeten aangepakt worden. Ik studeer veel over het klimaat en weet dat er in de toekomst veel meer hemelwater op ons afkomt. Oplossingen zijn dus zeker nodig, maar het kan niet dat er dan maar andere problemen gecreëerd worden.

Er zijn verschillende bewonersvergaderingen geweest. Konden jullie dan niet reageren?

Er zijn inderdaad vergaderingen geweest. Maar we stonden met zeventig rond een maquette van hoe de situatie zou worden. Alles wordt dan uiteraard heel mooi voorgesteld, maar je kan dan niet direct overzien wat de gevolgen allemaal zullen zijn. Het is meer een voorstelling van wat er gaat gebeuren dan een gesprek over welke oplossingen er voorliggen.

Als we trouwens met de werkmannen van de straatvernieuwing praten, horen we ook dat de plannen af en toe veranderen. En de plannen zijn ook door tussenkomsten van bewoners aangepast zoals bijvoorbeeld het niet plaatsen van een boom voor een oprit van een garage.

Er zijn ook vragen over hoe de vergroening van de straat wordt aangepakt. Niet dat ik tegen groen ben, maar de straatversmalling zorgt op zich al voor minder ruimte voor zowel auto’s als voetgangers. Ook waar de fietsers kunnen rijden blijft een mysterie. De bomen en bloembakken ertussen maakt het nog moeilijker voor de bewegingsruimte en de zichtbaarheid. Sommige bomen kunnen daglicht wegpakken in de huizen.

Op de foto met de vrachtwagen zie ik dat het erg smal is tussen de parkeerstroken. Zal daar nog iets aan veranderen?

Minervastraat.jpgIk heb wel al een gesprek gehad met een juriste en mensen van de technische dienst van de stad, na mijn kritische brieven. Ik denk dat ze ook inzien dat er nieuwe problemen ontstaan. De gracht, de versmalling en de afmetingen van het voetpad, de 2 parkeerstroken en dus ook van de rijweg gaan wellicht niet meer veranderen. Een tweerichtingsweg van 4,10 meter breed, tussen vol geplaatste parkeerstroken van 1,80 meter breed, zou nog net binnen de toegelaten normen vallen van een zone-30 straat. Ik heb mijn vragen.

We hebben ook foto’s van de situatie met enkel gewone personenwagens, en dan valt er al te vrezen voor de zijspiegels. Maar wat als er een vuilkar door de straat moet? Vuilzakken centraliseren op een punt op het Elzenplein of voor een huis in de Minervastraat zien de bewoners echt niet zitten. Er komt ook een nieuwe verkaveling verderop met meer dan 350 parkeerplaatsen, waarvan veel auto's door onze straat zullen passeren. Veel mensen gebruiken de Minervastraat bovendien als een sluipweg, om sneller een stuk van de Vredebaan-file af te snijden. Voorzichtig rijden en wachten op doorgang zit er bij die mensen niet in.

Nog even terug naar de verkeersplanning. Er was ook sprake van éénrichtingsverkeer, maar wanneer we rondvragen in de buurt was daar geen voorkeur voor. Hoe zie je dat?

Het was een voorstel om het probleem op te lossen. Maar inderdaad, dan kan er weer vlot geracet worden door de sluiprijders. Ik begrijp dat er dan ook veel buurtbewoners in de Vredebaan-file worden gedwongen om de buurt in of uit te rijden.

Door de situatie beginnen er in de buurt heel wat ideeën te leven. Door mijn actie heb ik dat op gang proberen brengen. En ondertussen wordt er ook meer en meer uitgewisseld. Ikzelf vind de ideeën van andere actieve bewoners die al lang in de straat en met de wateroverlast bezig zijn, wel interessant. Maar dan moet er grondig ingegrepen worden in de parkeerplannen. Aan de grachtkant zouden er verschillende lange stroken gearceerd worden en dus geen parkeerplaatsen meer zijn, maar wachtplaatsen voor het verkeer aan die richting. Met aanduiding van een algemene voorkeursrichting in de straat en vele snelheidsdrempels zou er dan misschien een oplossing komen. Het is eigenlijk godgeklaagd dat al die voorstellen niet echt worden samengebracht.

De situatie is nog helemaal niet opgelost. Hoe zie je de toekomst hier?

Voor de buurt hoop ik dat er opnieuw met de bewoners wordt samengezeten door de verantwoordelijken van het bestuur. Niet om een nieuw voorstel te droppen dat enkel te nemen is, maar om in dialoog te komen met de buurt. De directe betrokkenen hebben altijd een beter zicht op de situatie en haar gevolgen dan één of andere vakspecialist die niet breder ziet dan zijn vak. Moeilijk is dat niet, de bewoners samen roepen, maar het vraagt wel een ander houding tegenover de burgers.

Dank je wel Nadine voor dit gesprek.