Tweede bewonersvergadering over Perenpit vindt plaats nadat plannen al gestemd zijn in de gemeenteraad

Op woensdag 2 oktober organiseerde de Stad Mortsel een tweede bewonersvergadering over de toekomst van de Perenpit, de vroegere kleuterschool in de Van Peborghlei. De projectontwikkelaars stelden het plan voor van 26 "wooneenheden" en een groene doorgang. Een plan dat weliswaar al de week voordien door het college en de gemeenteraad was gestemd.

Sinds de sluiting van de vroegere kleuterschool De Perenpit startte discussie over de herbestemming van het terrein. De kleuterschool die altijd een belangrijke sociale rol speelde in de wijk, werd gesloten na de centralisatie van scholen in de nieuwe Parkschool. Ze ligt midden in een bijzonder drukke wijk, vlakbij het kruispunt van de Antwerpsestraat met de Vredebaan. De wijk kende de voorbije jaren al het ene bouwproject na het andere en sluit ook aan bij de Edegemse Gevaert-site waar het grote bouwproject Minerve volop loopt. Logisch dat de buurt rond De Perenpit geen ademruimte meer heeft. 

IMG_0745.jpegVorig jaar stelden we met de PVDA vast dat er in de wijk een grote vraag was naar ruimte, naar wat zuurstof, naar een plek waar mensen kunnen samen komen. Ideeën kwamen naar voor van een wijkcentrum, als het even kon met een dokterspraktijk. Maar vooral was de vraag dat de buurt vanaf het begin zou betrokken worden bij de discussie. Dat er ernstig rekening zou gehouden worden met hun mening. De Perenpit-site is immers een van de zeldzame openbare terreinen, één van de weinige sleutels waarmee beleid vorm kan geven aan de toekomst van de wijk. 

Nadat we met de PVDA actie voerden aan de ingang van de school startten we een petitie voor meer inspraak over de herbestemming van De Perenpit. Het stadsbestuur verzekerde bij monde van verantwoordelijk schepen D'Hulster dat de  projectontwikkelaar minstens twee buurtinfomomenten zou organiseren: "Bij het eerste buurtinfomoment mag er nog geen concreet plan op tafel liggen en moet er geluisterd worden naar wat de buurt wil wat er op de site komt. In een tweede vergadering zullen de buren opmerkingen mogen maken op een eerste concreet plan dat ook niet definitief zal zijn. Of er plaats is voor een wijkcentrum zoals PVDA het voorstelt? Dat zal aan de input van de buurtbewoners liggen." (HLN, 24/08/2018, https://www.hln.be/in-de-buurt/mortsel/pvda-eist-meer-inspraak-voor-toekomst-site-de-perenpit~a9dc55ad/)

Een schijn van inspraak

Zonder dat er een bewonersvergadering geweest is, komt er in januari een bestuursakkoord van N-VA, VLD en SP.a. Daarin wordt niet meer gesproken over inspraak. Wel is er de aankondiging van een wooninbreiding (...) "met een kwalitatief ingericht buurtparkje en gemeenschapsruimte". De plannen zijn dus in uitwerking zonder één bewonersvergadering te hebben gehad. De PVDA gaat daarom in maart met buurtbewoners naar burgemeester Broeckx (N-VA) om er meer dan 250 petities af te geven om inspraak te eisen. Onder die druk komt er in mei eindelijk een eerste buurtvergadering. In tegenstelling tot de beloftes zijn de plannen volledig uitgewerkt, met 26 wooneenheden en een groene doorgang met parkje. Heel wat buurtbewoners hebben fundamentele opmerkingen en stellen vragen bij de plannen. Ondanks het feit dat er een tweede bewonersvergadering gepland staat, wacht de gemeenteraad van 24 september geen verdere inspraak af, en stemmen ze alvast het definitieve voorontwerp.

IMG_1020.jpgOok op de tweede bewonersvergadering van 2 oktober blijven de vragen komen. Nadat het "definitieve" plan is voorgesteld vragen aanwezigen zich af of de opmerkingen van de vorige keer, bvb over de inrit van de garage, echt ernstig zijn genomen. De buurt blijft zich zorgen maken over de drukte, het gebrek aan parkeerplaats en het extra verkeer dat er bij zal komen. De vraag wordt herhaald waarom de site eigenlijk verkocht wordt, en waarom er niet veel meer ruimte wordt voorzien voor een wijkcentrum. 

 

Gemeenschapsruimte onzeker

Uit de antwoorden van de burgemeester blijkt dat de grond voor 1,2 miljoen euro is verkocht aan de projectontwikkelaar. Over de prijzen die de woningen gaan kosten kon de projectontwikkelaar echter nog geen informatie geven. In tegenstelling tot het bestuursakkoord waar expliciet vermeld staat "met gemeenschapsruimte", zegt de burgemeester nu dat hierover helemaal niets beslist is. De ruimte zou immers teruggekocht moeten worden van de projectontwikkelaar en is een resthoekje van nauwelijks 30 vierkante meter groot. Terwijl het stadsbestuur dit perfect had kunnen opnemen in de contractuele voorwaarden met de projectontwikkelaar, met een opgelegde oppervlakte en afspraken over de prijs.

De aanpak is tekenend hoe licht de woorden en engagementen van het stadsbestuur wel wegen. Maar ook hoe lichtzinnig het bestuur omgaat met inspraak en kostbare publieke gronden. Het stadsbestuur bepleit de verkoop met financiële argumenten. Maar iedereen weet natuurlijk hoe ongezond beleid is als het enkel kan gevoerd worden met quick wins van éénmalige verkopen. Eens de schaarse gronden in het hart van de wijken verkocht zijn, gaan projectontwikkelaars er maximale winst uit slaan, en komen ze nooit meer terug in openbare handen. Met de PVDA zullen we ons dan ook blijven inzetten voor echte inspraak, want democratie moet meer zijn dan om de zes jaar een bolletje kleuren, of een forum om iets te zeggen over besliste plannen.