Sisse Verstappen: "De Mortselse jeugd is klaar om haar stem te laten horen"

Sisse Verstappen is 26 en één van de jongerenkandidaten op de lijst van PVDA Mortsel. Met een pak ervaring in de jeugdverenigingen en de jeugdraad weet hij waarover hij spreekt als hij het heeft over het jeugdwerk. Hoe hij het ziet en welke uitdagingen hij in de stad wil aanpakken, vertelt hij zelf.

Al nagenoeg mijn hele leven woon ik in Mortsel. Ik ging hier naar de basisschool en was sinds toen actief in verschillende verenigingen in het jeugdwerk. Op mijn zeven werd ik lid van KSA Mortsel en vandaag ben ik nog altijd symphatisant als oud-leiding, na zes jaar leidingsploeg. Ik was ook enkele jaren lid van de Mortselse jeugdraad die ik een tijd heb voorgezeten. Die jeugdraad is niet alleen een plek waar vertegenwoordigers van de lokale jeugdverenigingen elkaar ontmoeten, maar waar we met de jeugd ook adviezen uitschrijven voor de bevoegde schepenen. Zo hebben jongeren ook inspraak in het Mortselse beleid.

Intussen ben ik afgestudeerd als maatschappelijk assistent en werk ik meer dan drie jaar in een opvangcentrum voor asielzoekers, een boeiende en uitdagende job. Het was voor mij heel leerrijk om de voorbije jaren deze mensen te leren kennen. Daarbij heb ik enorm veel respect voor hen gekregen.

“Belangrijk dat er een partij is die onvoorwaardelijk opkomt voor mensen in een zwakkere positie”

Het werk dat ik met hen en in het bijzonder met niet-begeleidde minderjarige vluchtelingen doe is trouwens zeker een reden geweest in mijn beslissing om lid te worden van de Partij van de Arbeid. Ik vind het namelijk heel belangrijk dat er een partij is die onvoorwaardelijk opkomt voor de mensen in een zwakkere positie. En die tegengas geeft tegen een beleid dat zijn populariteit wil vergroten op de kap van deze mensen. Mensen die voor ons vaak ondenkbare gruwelen hebben moeten doorstaan, zowel in hun thuisland als onderweg, maar die door een rechts beleid uitgespuwd en geculpabiliseerd worden.

42153706_706010429751578_2053309042561908736_n.jpgAls een van de jongeren op onze diverse lijst die jarenlang in het Mortselse verenigingsleven actief is, wil ik ook zien dat we als stad de jeugdverenigingen actief blijven ondersteunen. Niet enkel met subsidies en toelagen, maar ook met knowhow en praktische hulp. De jeugdverenigingen in Mortsel zijn populair en hun ledenaantallen stijgen elk jaar, maar sommige groepen blijven toch uit de boot vallen. Kinderen in armoede of kinderen van een andere origine vinden nog altijd te moeilijk de weg naar het jeugdwerk. De vaak jonge leidingen gaan met hun lidmaatschap al een zeer groot en tijdrovend engagement aan. Zonder gepaste ondersteuning kunnen we van hen niet verwachten dat ze hier helemaal op zichzelf aan de slag gaan. Ik zie het dus als taak van de stad om ervoor te zorgen dat ook kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities gemakkelijker de weg naar het reguliere jeugdwerk vinden. En dat de verenigingen voldoende ondersteund worden in hun werk met deze kinderen en jongeren.

“Veel meer inzetten op jeugdparticipatie”

Een ander thema binnen het jongerenbeleid dat wij veel meer gerealiseerd willen zien is jeugdparticipatie. De Mortselse jeugdraad is een actief en goed werkend instrument. Elk jaar wordt er een ontbijt op het stadsplein georganiseerd op de dag van de jeugdbeweging. De jeugdraad organiseert een jaarlijks sporttoernooi tussen de verschillende jeugdbewegingen. En het werkjaar wordt telkens met een feestelijke en gezellige barbecue afgesloten. Maar bovenal formuleert de jeugdraad adviezen over zaken die de Mortselse jeugd aanbelangen en probeert ze het beleid steeds te overtuigen om bij haar beslissingen aan de jeugd te denken.

Al jaren wordt de jeugdraad deskundig ondersteund door de jeugddienst, maar helaas besloot de Stad dit jaar een herstructurering door te voeren waarbij de jeugddienst als aparte dienst verdwijnt. Weg dus de laagdrempelige balie waar jongeren steeds met al hun vragen terecht kunnen en weg ook de specifieke ondersteuning voor de jeugdraad. Dat er één personeelslid van de stad als taak krijgt alle verschillende adviesraden op te volgen lijkt slechts een pleister op de wonde. Want het valt sterk te betwijfelen dat de kwaliteit van de ondersteuning op hetzelfde niveau kan blijven.

Dat terwijl ‘de jeugd van tegenwoordig’ mondiger is dan ooit tevoren, wat te merken is aan een sterke jeugdraad, een bruisend verenigingsleven en een mooie vertegenwoordiging van Mortselse jongeren op de kieslijsten van verschillende partijen. De Mortselse jeugd is dus klaar om hun stem te laten horen, nu is het tijd om ook het beleid wakker te schudden!