PVDA roept Raad van Bestuur Igean op: schrap het plan om zitpenningen te verdubbelen

Eind juni beslist de Raad van Bestuur van Igean over de verdubbeling van hun eigen "presentiegelden". Vanaf dan zouden politici 213 euro ontvangen in plaats van 106 euro. En dat voor een vergadering van anderhalf uurtje. Beschamend op een ogenblik dat zoveel mensen vrezen voor hun job en hun inkomen. De PVDA voerde op 13 juni actie aan containerparken in Brasschaat, Kapellen, Mortsel en Stabroek, en eist de intrekking van het plan.

In de raad van bestuur van de intercommunale IGEAN die onder andere de containerparken beheert, zitten politici van de dertig aangesloten gemeenten in het Antwerpse. Zij ontvangen “presentiegelden”, dat zijn zitpenningen voor de deelname aan de vergaderingen.

Ward Coenegrachts van PVDA Zuidrand reageert: "Volgende week stelt die Raad voor dat politici een dubbele premie zullen ontvangen wanneer ze in de vergadering zetelen. Dit betekent een opslag van 100% die ze zichzelf geven. Hierdoor zullen ze nu 213 euro krijgen voor een vergaderingetje van anderhalf uur. De politici ontvangen deze vergoeding bovenop de verloning van hun mandaat of de presentiegelden in de gemeenteraden. 213 euro is het maximaal toegelaten bedrag dat Vlaanderen vastlegde per gemeenteraad en per raadscommissie, dat ook in Mortsel wordt toegepast."

Actie bij de ingang van IGEAN-recyclagepark in MortselZelfbediening op ogenblik dat zoveel mensen vrezen voor job en inkomen

"Dat politici in volle coronacrisis hun eigen zitpenningen verdubbelen vinden wij beschamend. Deze zelfbediening vindt plaats op een ogenblik dat zoveel mensen vrezen voor hun job en hun inkomen. Het toont hoe groot de kloof wel is tussen de burger en traditionele politici die vooral met zichzelf bezig zijn."

In heel wat gemeenten werd er gestemd tegen dit plan. In Brasschaat stemde alle oppositiepartijen, waaronder PVDA, tegen. In Boom stemde de volledige gemeenteraad tegen. Maar in Mortsel werd de eis van oppositiepartij Groen om de verdubbeling niet goed te keuren nauwelijks gevolgd. De Mortselse burgemeester, die ook voorzitter is van Igean Milieu en Veiligheid, kreeg zowel de steun van de meerderheid (N-VA, SP.a en Open VLD) als van het Vlaams Belang om de zitpenningen te verhogen.

Ward Coenegrachts: "De PVDA vindt dat gemeenteraadsleden verkozen zijn om de bevolking te vertegenwoordigen, niet om zichzelf te verbeteren. Hoe lang denken de bestuursleden dat een parkwachter bij IGEAN moet werken om 213 euro te verdienen? Nee, de geplande verdubbeling is niet meer in verhouding tot het werk dat anderen moeten doen om hetzelfde te verdienen. Daarom dringt de PVDA er op aan bij de de Raad van Bestuur en de betrokken politici om de geplande verdubbeling van de zitpenningen te schrappen."