PVDA overhandigt petitie voor inspraak over toekomst "De Perenpit" aan burgemeester

Eind februari besliste het stadsbestuur om de voormalige kleuterschool de Perenpit in afwachting van de afbraak open te stellen voor de buurt op vraag van Groen. De tijdelijke regeling geeft echter geen antwoord over de toekomst van de site. Daarom gaf de PVDA 250 handtekeningen af aan burgemeester Broeckx (N-VA) om werk te maken van de inspraak die werd beloofd.

petitie.jpgDe PVDA startte vorige zomer met actie en begon een petitie voor de eis dat het stadsbestuur echte inspraak organiseert over wat er op de plaats van de Perenpit moet komen. Het bestuur reageerde toen sussend: “Elke ontwikkelaar wordt verplicht minstens twee buurtinfomomenten te organiseren. Bij het eerste moment mag er nog geen concreet plan op tafel liggen en moet er geluisterd worden naar wat de buurt wil wat er op de site komt.” (HLN, 24/08/2018)
Maar in het nieuwe bestuursakkoord 2019-2024 dat vorige maand werd bekend gemaakt staat nu geen woord meer over inspraak over de bestemming. Er staat nu: “We verwezenlijken nieuwe, groen dooraderde wooninbreiding op de site van de vroegere werf in de Sint-Benedictusstraat en op de site van de voormalige Perenpitschool die we ook in een betere staat aan de buurt teruggeven met een kwalitatief ingericht buurtparkje en gemeenschapsruimte.” Maar hoe zit het dan met die inspraak?
Op 18 maart overhandigden we met een 15 tal mensen aan de burgemeester. Verschillende buurtbewoners beschreven hoe druk het wordt in de wijk met alle woningen en appartementen er zijn bijgekomen. Hoe moeilijk het nog is om er een parkeerplaats te vinden, en wat voor een nood er bestaat aan een sociale invulling van de Perenpit-site: plaats voor de kinderen om te spelen, om elkaar te ontmoeten, van waar mensen kunnen ondersteund worden. Eén van de directe buren zou er heel graag een fietsenstalling zien komen, waar hij zijn fiets veilig kan wegzetten zodat hij niet meer met de auto naar het werk moet gaan.

_MG_2604.jpgMet steeds meer drukte heeft buurt nood aan wat anders dan extra bebouwing

PVDA-woordvoerder Ward Coenegrachts bevestigt dat de drukte steeds meer toeneemt met al de nieuwe bebouwing die er bij kwam in de Van Peborghlei. Het grote project Minerve waar 350 woningen bijkomen aan de overkant van de Minvervastraat gaat bovendien nog maar starten. Dat wil zeggen meer bewoners, meer auto's, meer verkeer.  “Met de PVDA vinden we dat bij zo een toenemende bebouwing de stad die schaarse gronden in het hart van de wijken veel beter in publieke handen kan houden dan telkens te verkopen aan projectontwikkelaars en te laten volbouwen. Dan kan je er ook plaatsen inrichten waar mensen samenkomen, waar mensen ondersteund worden. Met een plek als een wijkcentrum waar je kan ingaan tegen vereenzaming, tegen groeiende armoede, tegen een gebrek aan betaalbare gezondheidszorg.”
Maar het belangrijkste is wel dat inspraak van de omwonenden ernstig wordt genomen. Dat burgers au sérieux worden genomen en vertrouwen krijgen als het gaat over zo een grote beslissingen. Dat hun ideeën en creativiteit over hun buurt naar waarde worden geschat. Na onze eerste actie in augustus kwam er een duidelijk antwoord van de schepen dat die inspraak er zou komen. Dan was het wel verschieten dat er in het bestuursakkoord staat dat de stad er een wooninbreiding gaat realiseren, zonder dat er inspraak geweest is."

Voor verkiezingen: "inspraak vanaf wit blad". Na verkiezingen: "aan kader verandert niks meer"

Burgemeester Erik Broeckx (N-VA) maakte duidelijk dat het stadsbestuur zo een inspraak niet van plan is te organiseren, en absoluut wil doorgaan met haar plan om woningen te zetten op het terrein. En dat het daar een zo hoog mogelijke prijs voor wil krijgen van een projectontwikkelaar. Daarbij zou meer dan twee derde van de oppervlakte bebouwd worden. Van de inspraak waar voor de verkiezingen door schepen D’Hulster naar verwezen werd is er nu geen sprake meer, enkel zou er nog inspraak komen door de projectontwikkelaar nadat het kader helemaal is vastgelegd. Ook op de vraag wat er aan dat kader dan nog kan veranderen bleef het antwoord uit.
HLN_21_maart.jpgVoor de PVDA is het niet normaal en niet ernstig om inspraak zo uit te hollen, en zo weinig vertrouwen te stellen in de inbreng van de Mortselaars. Ward Coenegrachts: "Je kan honderd keer zeggen dat je inspraak belangrijk vindt, als je niet over de wezenlijke projecten die de toekomst bepalen van een wijk de mensen van in het begin betrekt, dan is dat allemaal rommelen in de marge. Dan hebben de mooie woorden van N-VA, SP.a en VLD nul geloofwaardigheid."
De PVDA overhandigde de petities van meer dan 250 mensen aan de burgemeester. Met de dringende vraag in het college de eis te bespreken om terug te komen op de planning. En om alsnog als stadsbestuur ernstige inspraak te organiseren, zoals beloofd.