Skip to content

Vrijwilligers moet je koesteren

Vrijwilligers moet je koesteren

Erik Vandenhoeck is pedagoog, oprichter van School zonder Racisme en actief in de Mortselse diversiteitsraad. Op 14 oktober duwt hij de lijst van de PVDA in Mortsel. In een column neemt hij het op voor de diversiteit en het belang van vrijwilligers.

ErikVandenhoeck2.jpgIn Mortsel kennen we steeds meer en grotere groepen die het moeilijk hebben om volwaardig mee te draaien in de maatschappij. Mensen in armoede, medeburgers met een vreemde herkomst, eenzame bejaarden, slachtoffers van een lichamelijke of psychische aandoening, … Zo veel verschillende groepen die het moeilijk hebben en waar de maatschappij steeds minder rekening mee houdt.

Dan mogen we heel blij zijn dat er veel mensen zich vrijwillig inzetten om deze groepen te steunen met vorming en opleiding, jeugdwerk, taalklasjes, sociale en culturele activiteiten turnoefeningen, hulp aan huis, voorlezen, naschoolse begeleiding, sport, noem maar op. Iedereen kent de verenigingen zoals ‘In de Buurt’, ‘WIMM’, Klaptafels, De Welzijnsschakel, de jeugdbewegingen en sportverenigingen, de huiswerkbegeleiding, … . Of misschien kennen we ze nog te weinig.

Recent lazen we verschillende opiniestukken die vrijwilligers schamper wegzetten als ‘Gutmenschen’. Wij willen hier een lans breken voor het belangrijk werk dat deze vrijwilligers verrichten. Respect is hier op zijn plaats en niet vernederend misprijzen. We moeten de vrijwilligers koesteren, want door de negatieve beeldvorming zetten steeds minder mensen zich in voor anderen.

Dat tij willen we keren. De lokale overheid moet op vlak van sociocultureel werk in eerste instantie de verenigingen versterken en ondersteunen met lokalen en werkingssubsidies. Maar ze moet ook ruimer het vrijwilligerswerk op zich aantrekkelijker maken met vorming en extra aanbod. Daarnaast willen we dat er ook voor de groepen voor wie onvoldoende aanbod bestaat er een professioneel aanbod komt dat afgestemd is op het vrijwilligersaanbod.

Als de samenleving mensen in moeilijkheden er bovenop helpt, zullen die mensen ook met overtuiging en plezier zelf een bijdrage leveren aan die samenleving.