Skip to content

Stop de bouwwoede, zorg voor een groene en leefbare stad: de topprioriteit  in grote bevraging bij 798 Mortselaars

Stop de bouwwoede, zorg voor een groene en leefbare stad: de topprioriteit in grote bevraging bij 798 Mortselaars


Vijf maanden lang deed de PVDA een grote bevraging in het hele land. We legden ons oor te luisteren bij de mensen. Met de campagne trokken we naar de wijken, de markten en de winkelstraten. 104.098 Belgen gaven hun mening op de uitgebreide enquête. In Mortsel vulden liefst 798 bewoners de vragenlijst in. De bevraging werd zowel opgehaald op papier als online, om het voor iedereen toegankelijk te maken. “Het is een straffe oefening in democratie"  volgens Mortsels lijsttrekker Ward Coenegrachts.

Zes jaar geleden nam de PVDA ook al een Grote Bevraging af in Mortsel. Toen vulden 655 Mortselaars de vragenlijst in. Nu waren dat er bijna 150 meer. “Met de PVDA doen wij iets wat partijen nog nauwelijks doen: luisteren naar de mensen", vertelt Ward Coenegrachts. “Wanneer je de mensen hun mening vraagt,  in gesprek gaat en hun bezorgdheden ook meeneemt in je programma en je acties, dan merk je hoe hard dat geapprecieerd wordt”.


Mortselaars willen een groene en leefbare stad

In de bevraging konden de Mortselaars zich uitspreken over zes sociale thema's en welk thema voor hen het belangrijkste is. Het gaf volgend resultaat.Groene en leefbare stad steekt er in de lokale hoofdthema’s boven uit en wordt als belangrijkste thema aangeduid door 35% van de bevraagden. Armoede en mobiliteit zitten als tweede en derde thema heel dicht bij elkaar, voor veiligheid (14%), inspraak (9%) en publieke dienstverlening (7%).1

Ook bij onze bevraging van 2018 bleken "groene en gezonde wijken" al het zwaarst door te wegen. De leefbaarheid staat dan ook zwaar onder druk. Mortsel is de dichtst bebouwde gemeente van Vlaanderen en die bebouwing neemt alleen maar toe. Tussen 2013 en 2021 verdween elke dag gemiddeld 114 m2 Mortsel onder beton.

Stop de bouwwoedeIn de concrete voorstellen om te komen tot meer leefbaarheid, is er één voorstel dat het meeste steun wegdraagt: “stop de bouwwoede, maak plaats voor groen” scoort het hoogst met 48%. “Geen privatisering van openbare terreinen”,  heeft de voorkeur van 25% van de bevraagden. 

Dit is het omgekeerde van wat dit stadsbestuur doet met de uitverkoop van het ene na het andere terrein voor nieuwe bouwprojecten. Nu zien we project na project waar de immosector massaal appartementen en woningen bij bouwt, met woningen die voor veel mensen onbetaalbaar zijn. De wijken kreunen alsmaar harder onder de drukte van de bouwbedrijven en het toenemende verkeer. Dat kan zo niet blijven doorgaan.

Zorg voor extra begeleiding van mensen in armoede


Als het erover gaat hoe armoede aan te pakken, dan steekt één concreet voorstel er boven uit: 44% vindt dat er meer begeleiding moet komen van mensen in armoede.

Iedereen ziet hoe de armoede een groeiend probleem is. Ook in Mortsel zijn steeds meer gezinnen aangewezen op voedselpakketten. En de armoede raakt een bredere groep.  De Gezinsbond stelde vast dat werk hoe langer hoe minder een garantie is op financiële zorgeloosheid. Een op drie werkenden komt moeilijk tot zeer moeilijk rond. En wanneer de woonprijzen dan door projectontwikkelaars  nog verder de hoogte in worden geduwd, wordt het alsmaar moeilijker voor lage inkomens om de eindjes aan elkaar te knopen. Meer professionele inzet op de begeleiding van de groeiende groep van mensen die met financiële zorgen kampt is dan ook cruciaal.

Meer en stiptere verbindingen met trein, tram en busIn de voorstellen voor betere mobiliteit is er duidelijk een grote groep van 49% die kiest voor “meer en stiptere verbindingen met trein, tram en bus” Maar ook de vraag om “betere voet- en fietspaden” wordt gesteund door een grote groep van 30%.

Er is in Mortsel een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer. Maar in de afgelopen bestuursperiode werd dit al meermaals geviseerd door het besparingsbeleid. De treinverbindingen naar Antwerpen en Brussel werden lange tijd gehalveerd en bij De Lijn gingen ideeën op om tram 7 te schrappen. Het netwerk van bushaltes van De Lijn in Vlaanderen werd begin 2024 met 3.000 haltes verminderd. Ondertussen voorzien de rechtse partijen in de Vlaamse regering wel premies van 5.000 euro om toch maar een elektrische auto te kopen.

Naast investeringen in openbaar vervoer, scoort ook het onderhoud van voet- en fietspaden duidelijk hoog bij de Mortselaar. Zeker voor minder mobiele en oudere bewoners is de slechte toestand van heel wat voetpaden onoverkomelijk, terwijl er miljoenen gaan naar het nieuwe Stadhuis. Een kwestie van politieke keuzes en prioriteiten.

"De meningen van de 798 Mortselaars geven ons een schat aan informatie.", besluit Ward Coenegrachts. "De belangrijkste voorstellen zullen een plaats krijgen in het stadsprogramma dat de PVDA deze zomer zal presenteren in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen."


1 In de beoordeling van de resultaten is de voorkeur het belangrijkst, eerder dan de percentages. Heel wat geënqueteerden waren voorstander van  verschillende voorstellen maar werden gevraagd om er één uitkiezen dat voor hen het belangrijkste was. Het gaat dus niet om een % van Mortselaars dat voor een voorstel is, wel over hoeveel percent van de bevraagden dit voorstel het beste en dringendste vindt.