Skip to content

PVDA wil inspraak van buurtbewoners over toekomst 'De Perenpit'

PVDA wil inspraak van buurtbewoners over toekomst 'De Perenpit'

Met de steun van enkele buurtbewoners voerde PVDA Mortsel dinsdagavond actie voor De Perenpit. De school dreigt in handen te vallen van projectontwikkelaars om er een zoveelste winstgevende woonzone van te maken. De PVDA ziet dat anders en wil dat er inspraak van de buurt wordt georganiseerd voor er gesproken wordt over een nieuwe bestemming. De school zou immers een uitgelezen plek kunnen zijn voor een nieuw wijkcentrum.

Dinsdagavond voerde PVDA Mortsel samen met buurtbewoners actie voor de vroegere kleuterschool De Perenpit in de Van Peborghlei. De afgelopen jaren werd de straat steeds verder volgebouwd. Ondanks de groene namen van bouwprojecten (‘Parkhof’, ‘Mortsel Gardens’) ging heel wat groen verloren. In plaats kwamen er 100 extra wooneenheden met extra parkeerplaats. Dit voorjaar mochten projectontwikkelaars zich aandienen om ook de school tot woonzone om te vormen.
Buurtbewoonster Monique Mahieu vertelde hoe belangrijk de school was geweest als ontmoetingsplaats, en dat de nood aan zo een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, met jong en oud, alleen maar is toegenomen. Dat is helemaal iets anders dan het bijbouwen van een zoveelste woonzone door een projectontwikkelaar. Het stadsbestuur verzekerde nochtans dat er inspraak voor de omwonenden zou georganiseerd worden, maar daar is geen sprake van geweest.
_MG_2378b.jpg

Openbare terreinen in handen houden en inspraak organiseren over hun toekomst

PVDA-lijsttrekker Ward Coenegrachts: "Het kan natuurlijk niet dat steeds meer openbare terreinen (Brialmontsite aan Fort 4, werfsite Sint-Benedictusstraat, ...) verkocht worden aan de privé. Projectontwikkelaars kunnen er maximale winst uit slaan, terwijl de stad de sleutels uit handen geeft waarmee je het Mortsel van de toekomst vorm kan geven. Als je écht meent dat je inspraak wil geven, dan begin je met de omwonenden te informeren en grondig te bevragen voor alle plannen op de rails worden gezet. Als we met meer mensen willen samenleven, moet je ook zorgen dat de sociale investeringen worden uitgebreid. Het is juist het gebrek aan sociale voorzieningen dat mensen verdeelt en de samenleving verzuurt. Daarom stelt de PVDA voor om een "Wijkcentrum De Perenpit" te vestigen in de school, die zo lang een sociale functie had. De buurt van de Perenpit heeft veel jonge gezinnen en bewoners die het moeilijk hebben. Heel de wijk zou baat hebben bij een wijkcentrum. Naast ontspanning is daar ook plaats voor begeleiding rond onderwijs, huisvesting en tewerkstelling, of voor een wijkgezondheidscentrum dat voor gratis eerstelijns gezondheidszorg instaat. Een wijkcentrum, waar mensen samen kunnen komen, jongeren zich kunnen amuseren. Of dit wijkcentrum er komt? De PVDA staat er alleszins achter en wil dat de buurt er zich  over kan uitspreken. Daarom starten we met een petitie (hier afdrukken) om een grondige buurtbevraging over de bestemming te eisen van het stadsbestuur."
_MG_2425b.jpg