Skip to content

Proces van start tegen ontslag vakbondsafgevaardigde na melding asbestvervuiling

Proces van start tegen ontslag vakbondsafgevaardigde na melding asbestvervuiling

Op woensdag 10 oktober ging het proces van start van Peter Spruyt tegen zijn onterecht ontslag door de Stad Mortsel. Op 26 september 2017 werd Peter Spruyt, gemeentearbeider en vakbondsafgevaardigde, om dringende reden ontslagen nadat hij een zoveelste keer vaststelde dat asbest niet correct werd gesaneerd. In zijn juridische stappen kan hij rekenen op de steun van de PVDA.

Ward Coenegrachts, woordvoerder van PVDA Mortsel : "Peter Spruyt werkte 7 jaar bij Stad Mortsel als polyvalente arbeider die mee instond voor het onderhoud van de gebouwen in de gemeente. Hij was vakbondsafgevaardigde voor ACV. Hij stelde de laatste jaren bij herhaling vast dat er een onderschatting is van het asbestprobleem in de opdrachten die hij kreeg binnen de Stad Mortsel. Telkens bracht hij feiten aan die duiden op de gevaren en het niet navolgen van de regelgeving omtrent sanering. Alle specialisten benadrukken nochtans dat we veeleisend moeten zijn om het sluipende gevaar van asbest in te dijken, omdat één vezel asbest kan volstaan om binnen 20 à 30 jaar longvlieskanker te veroorzaken."

spruyt.jpgPeter Spruyt: "Tijdens de zomer van 2017 bleek dat de sanering van Hangar 40 op de site van Fort IV niet correct gebeurde. Hangar 40 is één van de oude magazijnen langs de Fortstraat en vlakbij de Krijgsbaan, waar heel wat Mortselse verenigingen hun stek hebben. Na meerdere cleanings door een gespecialiseerde firma, stelden we op 21 september vast dat er nog steeds stukjes asbest waren blijven liggen. Vezels die bij sterke luchtverplaatsingen opnieuw in de lucht terecht kunnen komen. Toen ik na die vaststelling vroeg niet verder te moeten werken op die plek en andere opdrachten uit te voeren, werd dit door het stadsbestuur aangegrepen als werkweigering."

PVDA: onaanvaardbaar dat afgevaardigde werd ontslagen in zaak van volksgezondheid

Ward Coenegrachts: "Het is voor ons onaanvaardbaar dat werknemersafgevaardigden die opkomen voor de volksgezondheid zonder meer aan de kant worden gezet. Zowel bevolking als de werknemers van de stad hebben er alle belang bij dat stadspersoneel zich verantwoordelijk voelt voor de gezondheid van collega's en de gebruikers, en het probleem ook durven stellen. Het ontslag van een afgevaardigde omdat die een punt maakt van volksgezondheid hoort niet thuis in een land dat democratische rechten hoog in het vaandel draagt."

Aangezien het stadsbestuur niet in ging op de herhaaldelijke vraag om terug te komen op het onterechte ontslag, besliste Peter Spruyt om een juridische procedure te starten waarbij hij kan rekenen op de steun van de PVDA. Het proces zal gepleit worden op 23 mei 2019. “Vakbondsafgevaardigden zullen de PVDA altijd aan hun zijde vinden als zij worden aangevallen door besturen die hen liever kwijt dan rijk zijn”, zegt Ward Coenegrachts. “We hopen er ook op dat het proces duidelijkheid zal geven waarom de asbestsanering niet vanaf het begin correct gebeurde: welke fouten werden gemaakt door de aangestelde firma, wat het onafhankelijk toezicht deed, welke de gevolgen zijn voor betrokken gebruikers en omwonenden. En welke lessen het stadsbestuur er nu uit heeft getrokken."