Skip to content

De Grote Bevraging in Mortsel: groene en gezonde wijken, armoede en mobiliteit springen er uit

De Grote Bevraging in Mortsel: groene en gezonde wijken, armoede en mobiliteit springen er uit

In september startte de PVDA met de grootste politieke bevraging die recent in Mortsel werd uitgevoerd. Vijf maanden trokken vrijwilligers van de linkse partij de wijken in om rond de belangrijkste thema’s voorstellen in te winnen. 655 Mortselaars gaven uitgebreid hun mening. De resultaten van deze Grote Bevraging geven een unieke kijk op hoe de Mortselaars naar hun stad kijken.

Met De Grote Bevraging legde de PVDA de Mortselaar een uitgebreide vragenlijst voor. Aan deelnemers werd gevraagd om de drie belangrijkste thema’s aan te geven en voor zes thema’s het beste voorstel te kiezen uit vier mogelijkheden. Heel wat respondenten deden ook zelf nieuwe voorstellen. Verder moest worden aangegeven in welke mate men akkoord was met twee stellingen over het stedelijk beleid. Gemiddeld besteedden de respondenten een tiental minuten aan het invullen van De Grote Bevraging.

Maar liefst 655 Mortselaren namen de tijd om hun gedacht te geven aan de PVDA. Het overgrote deel (70 procent) vulde een papieren exemplaar van De Grote Bevraging in tijdens één van de wijktochten, of gewoon bij vrienden, kennissen of collega’s. 30% gaf hun mening op de website van de PVDA.

Een brede groep Mortselaars in deze stadsdialoog werd betrokken: de respondenten van De Grote Bevraging zijn gespreid over alle leeftijdscategorieën, verschillende opleidingsniveaus en de verschillende wijken. Gezien het grote aantal respondenten – een doorsnee verkiezingspeiling wordt afgenomen bij duizend mensen in heel Vlaanderen – zijn de resultaten van De Grote Bevraging daarom bijzonder relevant voor al wie Mortsel een warm hart toedraagt.

Drie prioriteiten in de picture

thema's_mortsel.jpg

De duidelijke vaststelling uit De Grote Bevraging is het belang dat de Mortselaar hecht aan drie thema’s, die door meer dan 50% als top drie prioriteiten werden aangeduid: groene en gezonde wijken, mobiliteit en armoede.

Dat “groene, aangename en gezonde wijken” naar voor worden geschoven door 65% van de respondenten is belangrijk, in de stad met de meeste inwoners per km2 in Antwerpen. In de verstedelijkende zuidrand wordt het drukker, grote immo-projecten volgen elkaar op. Er komen meer mensen en meer verkeer en dat zet ook de leefomgeving onder druk om haar sociaal netwerk te versterken en op te bouwen. Veel jeugdbewegingen zitten overvol en voor nieuwe inwoners is er vaak geen plek voor hun kinderen. Het meest gesteunde voorstel is dan ook een sociale eis naar “Leuke ontmoetingsplaatsen en groene ruimtes in alle wijken, voor alle groepen”. Een vraag naar dichtbijgelegen en laagdrempelige initiatieven om samen te komen en met elkaar in contact te komen.

Minder verrassend is dat “mobiliteit” hoog scoort, met opnieuw meer dan zes op de tien Mortselaars die het thema als hun grootste zorg aanduiden. Dat is zo voor wie door het centrum stapt of fietst. Maar net zo goed voor de Mortselaar die vandaag geen andere optie heeft dan zich met de wagen door de drukte te wurmen. De huidige files laten bestaan is onverantwoord, dat tonen ook alle studies over de slechte luchtkwaliteit rond de hoofdassen en de sluipwegen aan. Bijna vier op de tien respondenten vragen dan ook een “plan voor omleiding van het doorgaand verkeer met een betere doorstroming door de stad”. Een voorstel dat gevolgd wordt door de vragen naar “veilige voet- en fietspaden” en “goedkoop openbaar vervoer”.

Dat armoede als derde prioriteit hoog scoort is opvallend, maar niet onverwacht. Want niet iedereen profiteert van de welvaart en de ongelijkheid groeit. Leven in waardigheid wordt steeds moeilijker voor  mensen met een te klein inkomen of schulden: gepensioneerden, éénoudergezinnen met kinderen, jongeren zonder inkomen, nieuwkomers, chronisch zieken en invaliden. In Mortsel steeg de kansarmoede-index tussen 2006 en 2016 van 4,1% naar 12%, te veel voor een stad vlakbij het economische hart van het land. Dat raakt iedereen, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau of woonplaats. “Water- en energiearmoede aanpakken” scoort samen met “gratis gezondheidszorg door bevordering van wijkgezondheidscentra” het hoogst als concrete voorstellen, telkens als favoriet voorstel van meer dan 30% van de bevraagden.

De PVDA ziet het ook als een bijzonder positief signaal dat zo veel Mortselaren de strijd tegen armoede willen aangaan. De partij maakt van armoedebestrijding dan ook een hoofdthema voor de komende kiescampagne met de boodschap ‘geef armoede geen kans’.

Sociale en ecologische thema’s springen eruit

Na deze drie thema’s, volgen wonen (45 procent), werkbaar werk (40 procent), openbare diensten (20 procent). De bezorgdheid rond betaalbaar en kwaliteitsvol wonen horen we ook van vele jongeren die steeds minder hun plek vinden in een stad waar de woonkosten zo sterk stijgen. Wachtlijsten voor een sociale woning nemen toe, en ondanks de initiatieven die er de afgelopen jaren werden genomen om te investeren in meer aanbod zitten we met een 3% nog ver van het door Vlaanderen gewenste 9% aanbod. Het voorstel dat hier het meest gevraagd wordt is echter “meer initiatief en investeringen in hernieuwbare energie- en isolatieprojecten”. De eis wordt gevolgd door een vraag naar daadkrachtiger aanpak van de leegstand. Mensen begrijpen niet dat er woningen ongebruikt leeg staan op een ogenblik dat zoveel mensen geen betaalbare en goeie woning vinden. “Meer sociale woningen en sociale accenten in bouwprojecten” is de derde meest gesteunde eis, maar krijgt extra bijval bij arbeiders en mensen die geen hoge opleiding genoten.

In de voorstellen rond werk zijn het de vraag naar “steun aan vzw’s en coöperatieven met sociale en ecologische doelstellingen” en “meer individuele begeleiding van werklozen” die hoog scoren. Onder het thema van openbare dienstverlening is er tenslotte één uitschieter in de concrete voorstellen, namelijk “een voldoende aanbod van betaalbare woonzorgcentra en serviceflats”

Het valt op dat de Mortselaar in de eerste plaats prioriteit geeft aan sociale en ecologische thema’s, naast het belang dat wordt gehecht aan een betere mobiliteit.

Mortselaar heeft niet het gevoel dat hij inspraak heeft

Slechts 22% spreekt zich positief uit over de stelling “Mortsel geeft inspraak aan zijn bewoners”. Het zit duidelijk hoog dat het stadsbestuur projecten uitwerkt met nauwelijks inspraak van de buurt en van betrokken verenigingen. Wanneer er toch naar de omwonenden gestapt wordt, is het enkel om de beslissingen die gemaakt zijn te communiceren, met weinig ruimte voor aanpassingen.

Voor de PVDA moet inspraak, verder gaan dan om de vijf jaar een bolletje kleuren. Een democratisch stadsbestuur staat continu in verbinding met haar inwoners en doet extra haar best wanneer het gaat om ingrijpende veranderingen in de woonomgeving

Aandacht voor kwetsbare groepen

Ook op de vraag of Mortsel voldoende aandacht heeft voor kwetsbare groepen, spreekt slechts 21% zich duidelijk positief uit. Voor de PVDA is dit een belangrijk werkpunt, de doelstelling dat onze sociale gemeente er één is waar iedereen zijn plaats heeft en met iedereen wordt rekening gehouden.

Hier begint het werk

Hier stopt het natuurlijk niet. Daarom wordt nu volop gewerkt om jouw input om te zetten naar een breed gedragen stadsprogramma. Een sociaal en duurzaam programma voor een stad op mensenmaat. Ook dat willen we heel graag samen met jou bekijken.

Daarom nodigt de PVDA de Mortselaars van harte uit. Ward Coenegrachts zal op 27 april de resultaten van de bevraging en de belangrijkste eisen van de PVDA voorstellen, samen met enkele gasten. Op die avond kunnen de Mortselaars ook in gesprek gaan over de resultaten. Afspraak op vrijdagavond in de Kaleidoscoop (Robijnzaal), 19u45, van harte welkom!