Mayerlei: maanden van onzekerheid voor de sociale huurders

Meerdere gezinnen in de Mayerlei leven al maanden in onzekerheid. In de straat zijn er een aantal sociale woningen van de Ideale Woning. Sinds de sociale woonmaatschappij in de zomer van 2017 besliste een twintigtal woningen die ze in Mortsel heeft (https://bit.ly/2PzwO19) niet meer te renoveren volgt de ene mondelinge boodschap aan de bewoners de andere op.

IMG-4082.jpgSinds vorig jaar leven sociale huurders in de Mayerlei in onzekerheid over de tijd dat ze er nog kunnen wonen. Sociale woonmaatschappij De Ideale Woning besliste immers dat de kosten voor renovatie van de huizen te hoog zouden liggen, en dat ze de woningen van de hand wil doen. Terwijl vorig jaar nog gecommuniceerd werd dat de bewoners pas tegen 2020 zouden moeten verhuizen, kregen sommigen ondertussen tot drie keer een andere boodschap (verhuis tegen 2024, nee tegen 2020, nee nog deze zomer!). Ze krijgen dan een verhuisvoorstel, met de melding dat als ze er niet op ingaan, ze geen garantie meer krijgen waar ze wel nog terecht kunnen. Zo voelen sommigen zich verplicht om over te gaan tot een verhuis op een heel korte termijn. Wat maakt dat mensen, sommigen ouder dan 90 jaar, hals over kop moeten verhuizen naar een andere woning.

Ook voor de eigenaars die in de huizen tussen de sociale woningen in wonen, zijn er veel vragen. Worden de sociale woningen nu verkocht of afgebroken, wat is de Ideale Woning van plan?

Dat heel wat van de woningen aan renovatie toe zijn is een feit. Het is moeilijk te begrijpen hoe dat jarenlang niet gebeurd is, en dat er anno 2018 nog senioren wonen zonder badkamer en met een toilet op de koer. Maar de PVDA is het er niet mee eens dat na jaren van een gebrek aan investering en renovatie, nu opnieuw publiek patrimonium wordt geprivatiseerd.

Stop de verkoop van sociale woningen, informeer de wijk

De PVDA begrijpt niet dat terwijl het aantal sociale woningen al bijzonder laag is (nog geen 4%, terwijl het streefcijfer voor Vlaanderen 9% bedraagt) en de wachtlijst dramatisch lang wordt, sociale woningen worden verkocht. Een van de woningen staat bovendien al 4 jaar leeg als "modelwoning", en is al die tijd niet beschikbaar voor de bewoners. Met de PVDA kiezen we ervoor om geen woningen ‘af te stoten’ naar de privémarkt, maar in Mortsel een groot renovatieproject op te starten: grondige renovatie en het patrimonium in beheer nemen door een stedelijk wooncoöperatie die in samenwerking met de partners van de sociale woonmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor de panden aanbiedt aan sociale huurders.

De Mayerlei heeft een sociale geschiedenis: honderd jaar geleden werden er ruim 40 woningen (aan de kant van de Boechoutselei) via testament van Henriëtte Mayer-van den Bergh geschonken aan de kerkfabriek, met de voorwaarde ze als betaalbare ‘werkmanswoningen’ te verhuren, waarvan ze vond dat de prijzen toen al overdreven waren. (Meer info hierover op erfgoedmortsel.be) De straat werd later genoemd naar haar naam.

De PVDA vraagt respect voor die sociale geschiedenis en rechtszekerheid en menselijkheid voor de sociale huurders. De Ideale Woning onderstreept dat de bewoners van de af te stoten woningen 2,5 jaar op voorhand worden verwittigd, mensen die er soms meer dan 30 jaar wonen. Maar die overgangstermijn blijkt nu vaak helemaal niet het geval te zijn.

Omdat de plannen een impact hebben op de toekomst voor heel wat mensen, wil de PVDA op korte termijn een informatiemoment waarbij stad en Ideale Woning hun plan met de sociale woningen in de straat voorleggen aan de buurt.