Christiane Segers: "De woonmarkt moet weer toegankelijk worden voor iedereen"

Christiane Segers is een gedreven, actieve vakbondsvrouw, die op 14 oktober op de tweede plaats staat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Mortsel. Ze vertelt zelf waarom ze dat doet, en wat ze er mee wil bereiken.

IMG-4255kl.jpgChristiane Segers: "Ik sta op de kieslijst voor PVDA omdat ik sta voor een solidaire en sociale samenleving. Ik hoop dit ook in mijn stad te terug te vinden. Hiervoor moeten we echt werk maken van een degelijk woonbeleid om armoede te bestrijden en om onze stad aantrekkelijk te maken voor jonge gezinnen.

In Mortsel heerst op dit moment een bouwwoede van project-ontwikkelaars. Dit betekent dat er steeds minder groene en gemeenschappelijke ruimtes beschikbaar zijn. Er komen ook te weinig sociale woningen bij. Een woning of appartement huren wordt voor een kleine of modale verdiener dan ook steeds moeilijker in Mortsel. De prijzen voor het kopen van een woning swingen de pan uit. En dat vormt een probleem voor veel beginnende gezinnen.

Ik wil eraan werken om de woonmarkt toegankelijk te maken voor iedereen en vooral het aantal sociale en betaalbare woningen uit te breiden in Mortsel. Dit is één van de basisvereisten om armoede te bestrijden. Groen en leuke ontmoetingsplaatsen in de wijken zijn ook zeer belangrijk in onze steeds drukkere stad. Wanneer de mensen van verschillende culturen en leeftijden de kans krijgen om mekaar in hun eigen buurt te ontmoeten, groeit er automatisch solidariteit. En dat is meteen de beste remedie tegen vereenzaming."