Een andere manier van politiek en een sterke beweging om voluit tegen de stroom in te gaan

Op de eerste nieuwjaarsreceptie van de PVDA in Mortsel op 21 januari, bracht woordvoerder Ward Coenegrachts de wensen voor 2018 van heel de PVDA-ploeg. En vertelde hij meteen meer over de uitdaging waar de partij dit jaar voor staat.

Beste vrienden en kameraden,

ik ben erg blij om jullie hier met zoveel te kunnen ontvangen op onze eerste nieuwjaarsreceptie in Mortsel. In naam van heel de ploeg van de PVDA wens ik jullie een gezond, creatief en solidair 2018. 2017 is echt een jaar van opbouw van onze werking geweest. Daar mogen we wel met enige trots op terugkijken. Afgelopen jaar hebben we met een startende, gedreven ploeg de PVDA ook lokaal op de kaart gezet in Mortsel.

Het is nog geen jaar geleden, op een eerste brunch in maart dat we onze leden uitnodigden en alle ideeën samen brachten die er waren over wat er in Mortsel leeft, waar ze mogelijkheden zagen om onze gemeente te verbeteren. In mei organiseerde Uitgeverij EPO een boekvoorstelling van Peter Mertens boek Graailand in de Kaleidoscoop. Op een heel zonnige dag, we vreesden al voor de opkomst. Meer dan honderd mensen kwamen die namiddag naar de Kaleidoscoop, en waren nadien enthousiast over wat ze gehoord en gezien hadden

In de zomer filterden we alle ideeën uit om tot een bevraging te komen die we zouden kunnen voorleggen aan iedereen die zijn gedacht wilde geven . En begin september lanceerden we onze ambitie om in 2018 een stem te geven aan elke Mortselaar en een plaats te veroveren in de gemeenteraad. We maakten direct duidelijk dat we dat wilden doen met een programma gebaseerd op de mening van minstens 600 Mortselaars.

Op 16 september startten we onze bevraging met een stand op de Jaarmarkt, waar ons een mooie plaats was aangewezen tussen de stand van Open VLD en Vlaams Belang. En sinds november trokken we bijna wekelijks de wijken in, belden we aan bij duizenden mensen om te weten wat volgens de Mortselaars goed is, beter kan en anders moet. En als het voor sommigen wat vroeg was op zaterdagochtend, onze excuses.

Begin januari busten we onze eerste "Mortsel Mondig" in heel de stad, onze eigen nieuwsbrief waarmee we de volgende jaren van ons zullen laten horen.

Met de hulp van die ploeg vrijwilligers hebben we de vorige maanden al een enorm werk gedaan. Toen we er aan startten, de eerste bevragingen moeizaam waren binnengekomen dachten we: gaat dit lukken? Maar de warme reacties, steunbetuigingen, verhalen van mensen die al beslist hadden of overwogen voor ons te zullen stemmen, maakten dat we altijd meer energie kregen. Vandaag kan ik dan bekend maken dat jullie al met 547 hebben geantwoord wat jullie bezighoudt. We zijn zeker dat we ons doel tegen eind deze maand halen. En dat we met een schat van informatie ons programma zullen kunnen opstellen. Iedereen die daar aan heeft mee gewerkt: hartelijk bedankt.

PVDA recht tegenover huidige beleid

Net als op federaal en Vlaams niveau staan wij hier tegenover een beleid in Mortsel dat gedomineerd wordt door één partij. En ook al is de stijl wat anders, de beleidsvisie is dezelfde. Het is een beleid dat vooral goed is voor wie het heel goed heeft, voor de grote immobiliën spelers en voor wie al sterk staat. Maar een beleid dat veel te weinig oren heeft voor wie werkt voor een loon, of wie moet rondkomen van een uitkering. Eergisteren werden cijfers bekend gemaakt van hoeveel mensen moeten gebruik maken van voedselbanken. Wat blijkt: het afgelopen jaar was er de sterkste stijging in jaren tijd, tot 157.000 mensen. Die cijfers bevestigen allemaal wat we van zoveel mensen horen als ze hun zorgen delen. Neen, de uitgelaten stemming van onze bestuurders dat alles zo goed gaat is helemaal misplaatst.

Er is te weinig oog voor de grote groep mensen, die teveel moeten betalen voor een deftige woning, die teveel moeten betalen voor hun elektriciteit, die teveel moeten betalen voor onderwijs, voor hun openbaar vervoer, voor hun kindercrèche voor hun rusthuis en die moeten knokken om al die rekeningen rond te krijgen. Er gebeurt te weinig om onze koopkracht te verbeteren en het leven betaalbaar te houden. Daar iets aan doen is een kwestie van keuzes maken, van investeren in mensen.

Daarom willen wij met de PVDA opkomen voor Mortsel, als een sociale, gezonde stad, die elke dag de toekomst en de gezondheid van haar inwoners centraal zet.

Neem asbestgevaar ernstig

Daarom vonden we het ook zo belangrijk om een zaak te maken van het ontslag van Peter Spruyt door het stadsbestuur, toen hij een punt maakte van de asbestvervuiling in de hangars van Fort 4. Om mensen ernstig te informeren met onze info-avond eind oktober. En om te eisen dat het stadsbestuur van koers verandert.

-Het kan immers niet dat omwonenden en gebruikers totaal niet geïnformeerd worden als een asbestsanering plaats vindt.

-Het kan niet dat in een publieke ruimte tot drie keer toe wordt vastgesteld dat een dure sanering niet correct is gebeurd.

-Het kan al helemaal niet dat mensen die dan opkomen voor de volksgezondheid, op staande voet worden ontslagen.

Zoals we het stelden in onze Mortsel Mondig, roepen wij het stadsbestuur op om de volksgezondheid ernstig te nemen. En wanneer Peter Spruyt naar de Arbeidsrechtbank trekt zal hij ook kunnen rekenen op onze steun. We kondigen nu al aan dat we binnenkort een solidariteitsetentje zullen organiseren om een stukje bij te dragen in de kosten van de procedure.

Iedereen kan helpen aan onze beweging voor een stad op mensenmaat

Wij hebben met steun van velen van jullie een heel goeie start genomen. Maar in 2018 gaan we nog meer nodig hebben. Wat we nodig hebben is een andere manier van politiek, om een sterke beweging te vormen van mensen die op elkaar kunnen rekenen om voluit tegen de stroom in te gaan. Want alleen met een zitje in de gemeenteraad veranderen de zaken niet. Dat gebeurt pas als mensen betrokken zijn, en als we doorheen onze informatiewerk veel volk mee kunnen krijgen in allerlei acties.

Iedereen die dat wil kan iets vinden dat aansluit bij zijn of haar talenten en vermogens. We hebben dit jaar mensen nodig die er mee op uit willen trekken. We hebben mensen nodig die willen helpen met het bussen van onze nieuwsbrieven. Mensen die gewoon een affiche aan hun venster willen hangen of onze artikels delen op sociale media. Met al die dingen help je ons een enorme stap vooruit.

Jullie kunnen ons steunen door lid te worden van PVDA, of door onze campagne financieel te steunen. Maar ook door onze lijst te steunen en je op te geven als geïnteresseerde voor onze kieslijst. We vinden het belangrijk om een sterke lijst te hebben. We zijn een partij van en voor het volk, en dat willen we met een heel diverse lijst kandidaten ook duidelijk maken.

Als jullie mee die beweging op gang willen brengen, ben ik er zeker van dat wij de meest sociale partij in Mortsel in 2018 op kaart zullen zetten. Met een met een partij die elke dag aan de kant staat van wie het moeilijk heeft in de samenleving. Alvast bedankt voor al jullie inzet.